ilustracja

ilustracja

INFORMACJE

 

Tytuł projektu:
Rozwój Biurohit przez automatyzację i optymalizację procesów biznesowych w ramach wprowadzenia nowoczesnych

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnych kanałów dystrybucji B2B, B2C.

 

Cele projektu:
Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Biurohit poprzez wprowadzenie nowych usług, internetowej obsługi klientów B2B i B2C,

pozyskanie nowych rynków zbytu w tym rynków zagranicznych, optymalizację i automatyzację istniejących procesów biznesowych

 

Planowane efekty:
Głównym celem projektu jest poprawa rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowej Usługi

polegającej na i dostawie towarów zamówionych przez internet dla klientów B2B/ B2C

 
wartość projektu: 849 173,12 zł
wartość dofinansowania : 375 586,56 zł
 

 

ilustracja

ilustracja

ilustracja  ilustracja

ilustracja  ilustracja

ilustracja  ilustracja

 
ilustracja
 

ilustracjailustracja

ilustracja